Projectleiding | Trajectbegeleiding

Global ICT is een project georiënteerde organisatie. Dat betekend dat wij innovaties, veranderringen of wijzigingen binnen een bestaande ICT-infrastructuur altijd gedegen voorbereiden en vervolgens vastleggen in een projectplan. Dat is een taak van de projectleider. Wij hebben ervaren projectleiders die u daarbij kunnen helpen. De projectleider ontzorgt de opdrachtgever maximaal, gedurende de uitvoering en realisatie van het project. Zo is de projectleider ervoor verantwoordelijk dat uw project wordt uitgevoerd zoals is overeengekomen en de doelen worden behaald.

De Projectleider (PL) draagt zelf inhoudelijk bij aan de uitvoering van werkzaamheden en zorgt ervoor dat het project niet onnodig stagneert. Hij anticipeert op tijdige leveringen en coördineert de werkzaamheden zo, dat project medewerkers effectief en efficiënt kunnen acteren.

Gedurende het project werkt de projectleider toe naar afgeronde deelopleveringen (SCRUM) en bewaakt en borgt op die wijze de voortgang van het project. De projectleider rapporteert aan de Projectmanager of indien anders overeengekomen rechtstreeks aan de opdrachtgever.

Waarom Global-ict?

  •   Ruim 12 jaar ervaring
  •   Advisering en installatie
  •   Eenvoud en standaardisatie
  •   Verantwoordelijkheid nemen
  •   Overzicht creëren
Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen? of wilt u door één van onze professionals worden geholpen?