Projectmanagement

Veranderingen in een bestaande omgeving kunnen ook bedreigingen vormen. Welke afwegingen zijn daarbij van belang, hoe omzeil je risico's en hoe weet je zeker dat de voorgenomen veranderingen datgene opleveren, zodat de investeringen ook gaan renderen. Wij kunnen u daarbij ter zijde staan en noemen dat projectmanagement. De projectmanager, ontzorgt u als opdrachtgever dus maximaal, gedurende de voorbereiding op strategisch en tactisch niveau, zodat u uw business kunt blijven doen.

De projectmanager fungeert feitelijk als rechterhand van de opdrachtgever. Hij adviseert en informeert de opdrachtgever op efficiënte wijze over de voorgenomen wijzigingen en/of innovaties. De projectmanager voert dagelijks regie over het project en is eindverantwoordelijk (desgewenst met een resultaatverplichting) voor de realisatie op basis van de afgesproken project-kaders. De projectmanager onderhoud vanzelfsprekend nauwe contacten met de projectleider(s), aangaande de voortgang van het project en rapporteert deze periodiek aan de opdrachtgever.

Zodra het project is voltooid, vindt er een formele oplevering en overdracht plaats. De overdracht en oplevering van het project is onderdeel van de eindverantwoordelijkheid van de projectmanager.

Waarom Global-ict?

  •   Ruim 12 jaar ervaring
  •   Advisering en installatie
  •   Eenvoud en standaardisatie
  •   Verantwoordelijkheid nemen
  •   Overzicht creëren
Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen? of wilt u door één van onze professionals worden geholpen?