Facet

Facet is een digitaal examensysteem. Het bestaat uit een beheeromgeving, een afnamemonitor en een afnameomgeving voor de kandidaten. In de beheeromgeving worden de kandidaatgegevens opgenomen, de afnames gepland  en de resultaten opgevraagd.
Met de afnamemonitor wordt de afname begeleid en gemonitord. De leerlingen maken gebruik van de afnameomgeving om het examen of de toets af te leggen en van de oefenomgeving als ze willen oefenen.

Facet ook voor digitale adaptieve toets

Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt Facet ook gebruikt voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Dit is 1 van de 2 varianten van de Centrale Eindtoets. Alle informatie over Facet in het po en de Centrale Eindtoets staat nu op centrale eindtoetspo.nl

BCLD (Bootable Client Lock Down)

De BCLD is een afname cliënt voor een kandidaat computer waarmee er binnen Facet afnames afgenomen kunnen worden. Dit kan met bootble USB of (i)PXE (netwerkboot). afhankelijk van de infrastructuur zal hier in een keuzen gemakt worden

Wij hebben al meerdere jaren ervaring en deel genomen aan de klankbord-groep van facet. wij kunne u helpen met keuze van de implementatie hiervan. en vervolgens te ondersteunen waar zo nodig